(+47) 38 02 90 60

Barstølveien 50, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand  

Post@advokateidsvig.no

TimepriserKostnaden for oppdrag avhenger av medgått tid, vanskelighetsgrad og oppdragets art. Timesprisen for oppdrag avtale og angis i oppdragsbekreftelsen som klienten får ved oppdragets oppstart.


Veiledende timepriser:

  • Kr. 1600-2200 eks. mva.

FastprisFor enkelte sakstyper tilbyr vi fastpris etter avtale. 


Fri rettshjelp


I noen saker kan en klient ha rett til fri rettshjelp. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Det omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

  • Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.
  • Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 


Fri rettshjelp gis i saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Ordningen gjelder sivile saker. 


Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype det er snakk om. Ved enkelte sakstyper er det krav om at du har bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser for å få fri rettshjelp. 


Dersom behovet ditt for juridisk bistand dekkes på annen måte, vil du som hovedregel ikke kunne få fri rettshjelp. Mest sentralt er tilfeller hvor man har en forsiktig som dekker juridisk bistand. 
Rettshjelpforsikring


Mange har rettshjelpforsikring inkludert i en forsikringsavtale. Eksempler på dette er hus- eller innboforsikring. 


Dersom du har rettshjelpforsikring vil forsikringsselskapet dekke deler av kostnadene du har til blant annet advokat, sakkyndige ol. i enkelte sakstyper. Det betales en egenandel i etter vilkårene i den enkelte forsikringsavtale. 


Vi hjelper deg å finne ut om du har en slik forsikringsdekning - og eventuelt om den dekker den aktuelle saken.